Antroposofi for skeptikere

Antroposofi for skeptikere
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
260 NOK 299 NOK
Kjøp nå

Antroposofi er inspirasjonskilde for steinerskoler, biologisk-dynamisk jordbruk, menneskeverdige tilbud for folk med spesielle behov, et ansvarlig bankvesen, fornyelse av kunst, arkitektur, medisin, religions.forståelse og mye annet. Antroposofi betyr kunnskap om det å være menneske. Det er en helhetlig kunnskap om både menneske og natur, og den omfatter både materielle og ikke-materielle realiteter. Antroposofien ble introdusert av Rudolf Steiner (1861-1925). Den var aldri ment som noen ideologi eller dogmatisk lære, men som et utgangs.punkt for fri og selvstendig tenkning. Hans livsverk omfatter over 30 bøker og flere tusen steno.graferte foredrag. Foreliggende bok er en innføringsbok til dette omfangsrike feltet, og spesielt rettet til lesere som er skeptiske til en slik åndsimpuls.