Arbeidsgrammatikk - engelsk

Arbeidsgrammatikk - engelsk
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
435 NOK
Kjøp nå

Arbeidsgrammatikken tek for seg dei sentrale emna innanfor engelsk språklære og er skrivne for grunnkurs og vidaregåande kurs på yrkesfaglege og allmennfaglege studieretningar i den vidaregåande skulen. NY Arbeidsgrammatikk - engelsk . er knytt opp mot LINGUA-ordbøkene . er ei kombinert lære- og øvingsbok. inneheld mange nye og varierte øvingar . gir rom for differensiering . har kommunikative øvingar . har ein enkel og sjølvinstruerande teoridel . Vi tilrår ein ny generasjon ordbøker! LINGUA Engelsk-norsk / norsk-engelsk skuleordbok . 60 000 hovudoppslagsord . kortartiklar om ord og uttrykk . minigrammatikk . norsk-engelsk emneordliste . kan brukast ved eksamen Andre bøker i LINGUA-serien: Halvor Thesen, Arbeidsgrammatikk - tysk Lingua Tysk-norsk / norsk-tysk skuleordbok