Etter oljen

Etter oljen
Kategorier: Tilbehør, Olje
390 NOK 489 NOK
Kjøp nå

Skal bioøkonomien overta når oljen tar slutt? En slik overgang vil innebære en rekke endringer innen blant annet jordbruk, skogbruk, fiskeri, akvakultur, biovitenskap og industri. En «smart» bioøkonomi vil kreve utvikling på tvers av disse biosektorene. Å få til en overgang som også er samfunnsmessig akseptabel for befolkningen, krever kloke politiske beslutninger, og kunnskapsgrunnlaget må styrkes.Satsing på bioøkonomi reiser en rekke nye spørsmål:Hva vil det innebære i praksis at bioøkonomi får en større rolle?Hvordan styrke omstillingen til en mer biobasert økonomi?Hvilke initiativer og virkemidler må til for å gjennomføre et skifte fra olje- til biobasert økonomi?Hva skal man forstå med begrepet bioøkonomi?Etter oljen. Vår bioøkonomiske fremtid diskuterer forskjellige aspekter, muligheter og utfordringer ved en slik overgang. Boka er aktuell for studenter, aktører i næringslivet, politikere, myndigheter, organisasjoner, forskere og ikke minst den interesserte samfunnsborger.Boka er