Føre var!

Føre var!
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
453 NOK 569 NOK
Kjøp nå

Mange barn og unge sliter med psykiske plager og problemer, og det er ofte årsak til at de faller ut av både utdanning og arbeidsliv.God psykisk helse er elevers viktigste læreforutsetning. Svikter den, påvirker det både elevers evne til læring og hvordan de fungerer sosialt.De negative historiene begynner gjerne tidlig - i førskole- og skolealder. Nina B.J. Berg diskuterer derfor følgende spørsmål: Hvorfor har ikke disse barna blitt sett? Hvorfor ble det ikke satt inn nødvendig hjelp på et tidligere tidspunkt? Hvorfor nøyer man seg med å vente og se?Forfatteren er opptatt av å klargjøre hvilket ansvar skolen som system har for disse elevene. Nyhelselovgivning gir skolen et klart medansvar for det forebyggende psykiske helsearbeidet, noe som innebærer at skolen også må vurdere sin virksomhet i et helhetlig psykisk helseperspektiv. Bøker om forebyggende psykisk helsearbeid og om forebygging av psykiske lidelser er sjeldne. Bøker om forebyggende psykisk helsearbeid i skolen er enda sjeld