Forebygging, rehabilitering og omsorg

Forebygging, rehabilitering og omsorg
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
719 NOK
Kjøp nå

Forebygging, rehabilitering og omsorg er skrevet for deg som tar videreutdanning i eldreomsorg på Fagskolen HS.Boka dekker temaene forebyggende arbeid i forhold til eldre, rehabilitering og vedlikeholdende arbeid - og omsorg og verdighet. Den er organisert som en artikkelsamling med artikler av norske og danske fagfolk. Alle artiklene er på norsk. Forebygging, rehabilitering og omsorg inngår i en serie på fire bøker, som til sammen dekker læreplanen til videreutdanning i eldreomsorg. De tre andre bøkene heter Aldring og livsvilkår, Organisering og yrkesutøvelse og Sykdommer hos eldre.Bokaer også aktuell for andre utdanninger innenfor helsesektoren, samt som faglig oppdatering for fagfolk som arbeider innen eldreomsorgen.