Fra Kjølens rand

Fra Kjølens rand
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
239 NOK 300 NOK
Kjøp nå

Foruten sine egne artikler har Sturle Kojen i denne boka samlet bidrag om sider ved Falkbergets forfatterskap som ikke alltid har kommet godt fram i bøker og skrifter i kjølvannet av biografien Johan Falkberget - forfatter og stridsmann fra 2007. Noe er nytt, men her er også meget lesverdig eldre stoff som i dag er vanskelig å finne fram til på prent - som Leif Mæhles essay Tanker og tru i Johan Falkbergets diktning fra 100-årsjubileet i 1979, eller Guttorm Hansens tale ved avdukinga av Falkberget-monumentet på Røros. Falkberget lever og sprenger grenser ved at han i stadig økende grad inspirerer andre kunstnere og deres arbeid. I intervjuform forteller tre kulturarbeidere om sine møter med råstoffet fra Falkbergets diktning. I siste del av boka viser Kojen Falkbergets litterære og kulturelle slektskap med andre forfattere med rot i abeiderklassen. Det er litteraturhistoriske sammenhenger som ikke har vært så tydelig i arbeidet med å føre Johan Falkbergets budskap og visjoner inn i er