Helseforskningsloven

Helseforskningsloven
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
485 NOK 609 NOK
Kjøp nå

Boken henvender seg til jurister og andre som skal anvende helseforskningsloven, og vil være et nyttig og godt hjelpemiddel.I denne boken analyseres og klargjøres helseforskningslovens innhold. I den første delen redegjøres det for helseforskningslovens hovedprinsipper: Kravet om forhåndsgodkjenning av REK, forsvarlighetskravet, proporsjonalitetskravet og samtykkekravet. Den andre delen inneholder utfyllende kommentarer til lovens enkelte bestemmelser. I tredje del drøftes spørsmålet om erstatning for forskningsskader.Sigmund Simonsen er førsteamanuensis i jus ved Luftkrigsskolen (hovedstilling) og NTNU, med folkerett, militær rett og helseforskningsrett som forskningsområder. Han har skrevet flere bøker og artikler innen sine områder. Tidligere har han bl.a. arbeidet som advokat. Simonsen var medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) fra 2010-2014, og han har deltatt i flere granskninger av forskningsprosjekter.