I forventning av Jesu gjenkomst & himmelens herlighet

I forventning av Jesu gjenkomst & himmelens herlighet
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
260 NOK 299 NOK
Kjøp nå

Hva sier Bibelen om Jesu gjenkomst? Det har vært skrevet mange bøker om Jesu gjenkomst, men hver generasjon trenger å høre denne sannheten. Den hjelper oss å være våkne i vanskelige tider, og det er et gledens budskap om vår evige arv som venter i Himmelen. David setter søkelyset på hva Bibelen sier oss om endetidens profetiske begivenheter, med stor vekt på Jesu egen forkynnelse. Helt fra det tapte paradis og syndefallet tar forfatteren oss med på en pilegrimsreise gjennom Bibelens historie om Guds gjenopprettelse ved Jesu frelsesverk, som igjen peker mot Jesu annet komme og Himmelens herlighet. Sannheten om at Jesus skal komme tilbake har opptatt kristne gjennom hele kirkehistorien. David Østby viser at det profetiske ord går som en rød tråd gjennom alle Bibelens bøker. I Det gamle testamentet med profetier som peker fremover, og i Det nye testamentet bekreft er Jesus og apostlene profetordet om Hans gjenkomst. Boken har også med to kapitler av Pinsebevegelsens grunnlegger, T. B. Bar