Interkommunalt samarbeid i Norge

Interkommunalt samarbeid i Norge
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
459 NOK
Kjøp nå

Interkommunalt samarbeid er kommet høyt på den politiske dagsordenen. Denne boken gir først en oversikt over sentrale teorier brukt til å analysere samarbeid mellom kommuner. Dernest gjennomgås interkommunalt samarbeid i Norge: hva det er, hva det samarbeides om, og hvordan det kan organiseres. Videre gir boken en systematisk oversikt over nasjonal og internasjonal forskning på hva slags effekter det interkommunale samarbeidet gir, både når det gjelder økonomi og kvalitet, og når det gjelder politisk styring og ansvar. I tillegg drøftes det hvorvidt interkommunalt samarbeid kan være et alternativ til kommunesammenslåing eller ikke. Boken er essensiell for akademikere som forsker på kommuner generelt og interkommunalt samarbeid spesielt. Den er også sentral for ansatte og politikere i norske kommuner samt studenter. Dag Ingvar Jacobsen er dr.philos. og professor ved Universitetet i Agder. Han har gjennomført flere store empiriske undersøkelser, og publisert både bøker og artikler om org