Metalliske materialer

Metalliske materialer
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
573 NOK 719 NOK
Kjøp nå

Metalliske materialer har siden 1967 vært benyttet ved tekniske høgskoler og ingeniørhøgskoler i Norge og Danmark. I første del gir boken en grundig behandling av struktur og egenskaper for tekniske metaller og legeringer. Denne delen inneholder også et fyldig kapitel om metallenes mekaniske egenskaper, hvordan de måles og deres betydning for funksjonsdyktigheten i tekniske konstruksjoner. Deretter er de enkelte metaller og legeringer beskrevet hver for seg med mer detaljert gjennomgåelse av kjemisk sammensetning, struktur og egenskaper. Bokens 4. utgave er faglig oppdatert og inneholder blant annet en del nytt stoff om aluminium. Tillegget er oppdatert med norske (EU-harmoniserte) standarder, og den nye utgaven vil derfor også kunne bli et nyttig verktøy for erfarne ingeniører. Forfatteren A. Almar-Næss har vært professor i materialteknikk ved daværende NTH (nå NTNU), og har i store deler av sin karriere arbeidet innen samme fagområde. Han har utgitt flere bøker innenfor fagfeltet mat