Musikk på tvers

Musikk på tvers
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
326 NOK 409 NOK
Kjøp nå

Denne metodikksamlingen består av to bøker som utgis samlet: En Sang- og aktivitetsbok og en Råd- og tipsbok. Dette er den første metodikksamlingen utgitt i Norge, hvor vi tar inn metodikk på tvers av ulike arbeidsområder innen musikkterapifeltet- derav tittelen «Musikk på tvers». Den består av to bøker som utgis samlet: En «Sang- og aktivitetsbok» og en «Råd- og tipsbok» Gjennom årenes løp har musikkterapien i Norge spredt seg til mange ulike målgrupper. Helt fra etableringen av dette fagfeltet på 70 - tallet og fram til i dag, har mange metodiske sanger vist seg å være både anvendelige og slitesterke. Disse har vi lagt inn i denne samlingen. Gjennom flere ti-år har det oppstått nye sanger og ny metodikk. I disse bøkene har vi samlet materiale både fra etablerte og nye praksisfelt. Bøkene representerer derfor også et historisk tverrsnitt. Her finner du sanger, aktiviteter, råd og tips som kan være til nytte og inspirasjon på tvers av spesialiseringsgrensene. Materialet kan også være a