Oljeboblen

Oljeboblen
Kategorier: Tilbehør, Olje
239 NOK
Kjøp nå

Hvordan har vi egentlig utnyttet oljerikdommen? Dette er hovedtemaet i Øystein Norengs nye bok.Aldri har noe utviklet land så raskt og så uventet fått så mange penger tilrådighet som Norge i årene fra 2005 til 2013. Den nærmeste parallellen ersmå oljerike bystater som Abu Dhabi, Brunei, Kuwait og Qatar. Verdenshistorisker den norske inntektsstrømmen i disse årene et enestående fenomen.Den tiden er forbi. Derfor kan det være på tide å spørre: Hva gjorde oljenmed oss? Hva gjorde vi med oljen? Hva har vi brukt oljepengene til - og hvakunne vi brukt dem til?I denne boken forteller Øystein Noreng historien om det norske oljeeventyret,og han retter et kritisk blikk på hvordan vi har håndtert rikdommen oghvordan rikdommen har forandret oss. Han kritiserer veivalg i Statoil ogviser hvordan store ressurser er tapt. Han etterlyser en nødvendig satsningpå forskning, infrastruktur og næringsutvikling, og sammenlikner dette medhvor mye vi i stedet har brukt på bistand og miljøvern. Prioriteringen a