Oppfølging etter mobbing

Oppfølging etter mobbing
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
318 NOK 399 NOK
Kjøp nå

Det finnes mange bøker om å avdekke og stoppe mobbing. Denne handler om veien tilbake til et trygt skolemiljø for alle som har vært involvert. Veien tilbake til et trygt skolemiljø innebærer oppfølging og rehabilitering. Utgangspunktet for boken er en modell for det vi kaller situert rehabilitering, og som presenterer rehabiliteringsprosessen på en grundig og systematisk måte. Boken er delt i to deler. Del 1 gir en faglig innføring og forståelse av hva det er som skal rehabiliteres, altså hvilke skader det er som har utviklet seg. Del 2 forklarer hva situert rehabilitering er, og gir et overblikk over hvilke elementer som bør inngå i de tiltakene som er nødvendig for å reparere skadene, og som fremmer et mer konstruktivt og støttende fellesskap. Boken retter seg primært mot studenter ved lærerutdanning og andre relevante masterutdanninger, forskere og praktikere med spisset kompetanse knyttet til mobbing og skolemiljø. Johannes Nilsson Finne er førsteamanuensis i pedagogisk psykologi v