Palestina

Palestina
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
260 NOK 299 NOK
Kjøp nå

Denne boken gir deg bakgrunnen for at Israel i 1948 kunne erklære sin selvstendighet. Det var San Remo konferansen i 1929, som skapte det rettslige grunnlaget for et jødisk hjemland, samtidig som grunnlaget ble lagt for stater vi kjenner som Irak og Syria. Både historisk og folkerettslig tilhører landområdene som i århundrer har gått under navnet Palestina, nå staten Israel og hele verdens jøder.Det er skrevet flere bøker om Israel fra et bibelhistorisk og religiøst perspektiv, likeså har politisk fargede forfatterskap forsøkt å belyse konflikten mellom jøder og arabere i Midt-østen - med vekslende hell. Det er svært få som har vurdert konflikten utfra et rettslig perspektiv. Derfor er dette en annerledes bok, og det særdeles interessant at Ragnar Hatlem gir oss en overbevisende analyse utfra en juridisk tilnærming. Hatlems dyptgående undersøkelser presenteres ikke lettvint, men er likevel overraskende lettlest og forståelig selv for en leser uten juridisk embetseksamen. Og dersom man