Språklære C

Språklære C
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
225 NOK
Kjøp nå

Språklære C er del av en serie bøker som gir et systematisk grunnlag for undervisningen i språklære på småskole- og mellomtrinnet.Språklære C behandler grunnleggende begreper innenfor grammatikk og setningslære som hører naturlig inn i barneskolen. Språklære C skal gi elevene en større forståelse for oppbygningen av språket, hjelpe dem til å se sammenheng mellom grammatikalske former og rettskriving og gi støtte til fremmedspråkundervisningen.Språklære C er et viktig ledd i utviklingen av en helhetlig skrivekompetanse. Hvert oppslag i boka inneholder et spesielt tema innenfor språklære. Boka avsluttes med et oppslag med repetisjonsoppgaver og en oppsummering av de temaene som har vært behandlet.Hovedsakelig ment for mellomtrinnet