Statoil og Equinor

Statoil og Equinor
Kategorier: Tilbehør, Olje
449 NOK
Kjøp nå

Statoils historie etter 2001 har vært turbulent og ført til betydelige endringer i selskapets virksomhet og profil. Delprivatiseringen av selskapet i 2001 gjorde at ledelsen orienterte seg mer mot investorenes forventinger enn mot statlig politikk. Den kraftige stigningen i oljeprisen mellom 2004 og 2014 og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassdivisjon i 2007 bidro til selskapets raske internasjonalisering. Statoil ble gradvis forvandlet fra et norsk til et globalt selskap. Den truende klimakrisen tvang dessuten selskapet til å vurdere en verden uten olje og gass, og det utviklet seg til et energiselskap under et nytt navn - Equinor. Statoil har vært gjennom både suksess og fiasko i sitt forsøk på å navigere i de turbulente globale begivenhetene. Store strategiske omlegginger til utvinning av olje- og gass fra nye ressurskilder som skifer og tjæresand, samt satsingen på havvind, skulle bli spesielt vanskelig. Det avslørte at det i styringen av Statoil fremdeles var spenninger mellom