Verktøyhold

Verktøyhold
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
199 NOK
Kjøp nå

Verktøyhold tilhører en serie på i alt 12 bøker som Fagbokforlaget i samarbeid med Stiftelsen Norges Byggskole gir ut i 2019-21. De bygger på tidligere utgivelser av fagbøker innen trelastfaget, utgitt av Norges Trelastskole. Målgruppen for denne serien er lærlinger ogpraksiskandidater som skal forberede seg til tverrfaglig teoretisk eksamen i Trelastfaget Vg3. Alle bøkene i serien er oppdatert til forholdene innen faget anno 2020. Stiftelsen har som overordnet målsetning åfremme kompetansen i treindustrien og byggenæringen for øvrig, og er glad for den fornyelsen av fagstoffet som disse bøkene nå gir mulighet for. Ved siden av Verktøyhold utgjør utgivelsene i alt disse titlene: Norsk treindustri - en bransjeoversikt Sagmaskiner Produksjon av høvellast Sortering av trelast Høvelmaskiner Tørking og energiproduksjon Treteknologi Produksjon av skurlast Styrings - og reguleringsteknikk i trelastindustrien Kvalitetssikring i trelastindustrien Produksjon av limtre