Volum 5A

Volum 5A
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
209 NOK
Kjøp nå

Matematikkverket Volum ivaretar behovet for tilpasset opplæring og legger til rette for at elevene får tid til å tenke, forstå og anvende ferdighetene sine gjennom utforskning, varierte aktiviteter og et stort oppgavemangfold. Elevboken inneholder utforskningsaktiviteter, øveoppgaver, lek og spill, og anvendelsesøkter som knytter læringsstoffet sammen til en helhet. På denne måten får elevene mulighet til å se kunnskapsområdene og kjerneelementene i sammenheng og dermed utvikle dybdeforståelse over tid. Volum 5A er laget til fagfornyelsen 2020. Hovedtemaene i elevboka er brøk, desimaltall og prosent, og sammenhengen mellom disse. Lærestoffet er samlet i leksjoner på 4-6 undervisningsøkter, og til hver økt har dere 3 sider å velge differensierte aktiviteter og oppgaver fra. Her vil det være gjøremål og utfordringer for alle. Dermed er det ikke nødvendig å supplere med ekstra bøker. Over tid handler arbeidet med matematikk om å forstå, se sammenhenger og våge å tenke nytt. Volum legger t