Anarkiets bibel

Anarkiets bibel
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
347 NOK 399 NOK
Kjøp nå

Med Anarkiets Bibel (1906) ønsket Hans Jæger å åpne øynene til sin samtid. Gjennomen dialog mellom Gud og Satan analyserer han de kapitalistiske drivkreftene somgjør menneskene ufrie, og skriver fram en litterær utopi. Skal samfunnet ha som målå dekke menneskenes behov, eller skal behovene dekkes som et biprodukt av denkapitalistiske utviklingen? Hans Jæger mener det siste er umulig og viser hvordanteknologiske nyvinninger ikke virker frigjørende, men tvert om bidrar til større rovdriftpå menneskelig arbeid. Anarkiets Bibel er stadig aktuell, og i en tid som preges avøkonomiske kriser, er det umulig å forbli uberørt av Jægers analyser.Alle Hans Jægers bøker var ledd i et større ønske om å opplyse og skape samfunnsdebatt.Anarkiets Bibel er et filosofisk hovedverk som tydeliggjør Jægers intellektuelleståsted.ETTERORD AV HÅKON ØVREÅS