Innføring i prosess I - II

Innføring i prosess I - II
Kategorier: Bøker, Økologisk mat
554 NOK 695 NOK
Kjøp nå

Juss, rettsvitenskap, straffeprosess, sivilprosess, fellesprosess, prosess, rettergang, menneskerettigheter, domstoler, menneskerettar, domstolar, law, human rights, courts.En fremstilling av norsk straffeprosess og sivilprosess. Godt egnet for jusstudenter. Det er lagt vekt på å forklare både reglenes legislative bakgrunn og reglenes faktiske tilblivelseshistorie. Likedan er det lagt vekt på å forklare reglenes praktiske funksjon ved hjelp av eksempler. Verket er fordelt på to bind, som selges samlet.Jo Hov er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker og artikler innenfor fagområdene kontraktsrett og prosessrett.